Column: Gasthuis of vluchtadres?

Welk indringend effect heeft de problematiek rondom het asielzoekersbeleid op ons mentaal systeem? Een introspectie vanuit de kern waarbij voor menigeen geldt dat het daglicht het niet verdragen kan! Ziekenhuizen kregen vroeger vaker de term gasthuis toebedeeld in hun tenaamstelling. Een oud fenomeen wat stond voor een liefdevolle ondersteuning van onvermogenden die hulpbehoevend waren in hun zoektocht naar heil en genezing. De robotisering van de maatschappij van nu draagt het meeste bij in relatie tot…

Column: De onderste steen!

Waarom verstenen mensen? Ligt er een baksteen op de borstkas, in de maag of honderden kiezels verspreid in het lichaam? Wat als je besluit om de onderste steen boven te halen? Voel je dat je dan pas écht keihard onderuit gaat omdat je in een valkuil stapt? Een oplossing met een scherpe kanttekening! Als Röntgenlaborante heb ik vaak met verbazing naar het scherm of foto's gekeken hoe het toch mogelijk was dat mensen een karrenvracht…

Quote: Je gevoel is zijn tijd ver vooruit

'Ik wíst het', dat hoor je zo vaak! Waarom zeggen mensen dat? Het heeft er soms alle schijn van dat men dat roept vanuit een soort schuldgevoel. Een compensatie ter vergoelijking van het feit dat eerdere signalen niet gehonoreerd werden met een actieve handeling. 'Ik had eerder moeten ingrijpen maar ik wachtte op een bevestiging waardoor ik er niet meer omheen kon!' Alsof ze al die tijd nét hebben gedaan dat ze gek waren maar…

Column: De maat is vol!

Hoe verhouden vakantie en gewicht zich tot elkaar? Hoe zwaarwegend zijn emoties met zelfs een scheidingspiek tot gevolg? Een inzicht met vérstrekkende gevolgen! Zolang mensen een doel hebben om naar toe te leven drijft de illusie van de belofte als een groene golf moeiteloos mee in het systeem. Heimwee naar dat specifieke gevoel sleurt velen zelfs decennialang naar dezelfde vakantieplek want 'dat is zo lekker vertrouwd'! Elk ingrediënt moet dan wel kloppen waarbij de weersverwachting…

Quote: Een open wond windt er geen doekjes om!

Vele gebeurtenissen in een mensenleven laten een diepgewortelde indruk achter waar menigeen voor vlucht. Een fysieke wond bijvoorbeeld kan eenvoudigweg niet aan het oog worden onttrokken. De hulptroepen van buitenaf nemen het over en dragen zorg voor een inkapseling door gips, een drukverband, een zalfje of een pleister. De emotionele pijn kan tijdelijk versuft worden door een operatie, medicijnen en aandacht in de vorm van slachtofferhulp, cadeautjes en social media. Maar dan….? Een lichamelijk genezingsproces…

Column: Weten gaat vreten!

'Ik kan er niets aan doen maar het vreet aan me!'; een veelvuldig gehanteerde uitspraak. Welke vernietigende uitwerking heeft dat in relatie tot je lijf en emoties maar bovenal, wat kan je er wél aan doen? Helaas wordt men zich pas bewust van een beïnvloeding uit de omgeving wanneer een emotie of lichamelijke uiting zichtbaar wordt. Je ziet iets en het raakt je; je staat ter discussie en het raakt je; je leest een onderwerp…

Column: Ontmanteld in liefde!

Angst voor conflicten wordt door menigeen bedekt met de mantel der liefde. De mantelzorg kent vele maten, kleuren en dessins. Een doorpas in de garderobe der mededogen! Dat iedereen zich beweegt op zijn eigen golflengte wordt pas duidelijk in de praktijk wanneer je overspoeld wordt door een vloedgolf aan tegenstrijdigheden. De strijd voelt op voorhand al als een verloren zaak en door het maar te 'laten' denk je dat de onrust weg-ebt. Maar er is geen…

Column: Zeg het met dieren!

Mensen praten zoveel maar zeggen zo weinig! Wat hebben dieren ons te zeggen? Een bloemlezing over sprekende ogen, onvoorwaardelijke toewijding en mateloos vertrouwen! De maatschappij en zijn burgers presteren het om op beestachtige wijze met elkaar om te gaan. De meest primitieve vorm aangedreven door een strijd op leven en dood. Zowel het mensen- alsmede het dierenrijk zijn beiden uitgerust met een oerdrift waarbij het vege lijf de redding inzet. Een poging tot overleven al…

Column: Geboortebeperking in Kerstsfeer!

Waarom staat de wereld zo op zijn kop vanwege de herdenking van een geboorte? Wat voor invloed heeft dat op een mens? Een bewustwording van onvolkomenheden met als toetje een zalvend zoet dat licht verteerbaar is! We vieren de geboorte van Jesus Christus hetgeen van begin af aan al niet van een leien dakje ging. Integendeel, het kostte de nodige moeite om het kind te mogen stallen. Bij de beesten af die uiteindelijk met hun onvoorwaardelijke…